SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GEODETSKI FAKULTET
Kačićeva 26, 10 000 Zagreb
tel.: + 385 (1) 4639 222, faks: + 385 (1) 4828 081, E-mail, OIB: 43594593297, ŽR: 2340009-1100010196
   
 
  Tražilica
 
 

 
 
  Login
 
 
Korisnik:
Lozinka:
 
 
  360° Panorame
 
 
Studentska referada
Hodnik 1. kat
 
 
eduroam
 
     
     Obavijesti
Upute za pristupanje kvalifikacijskom ispitu za upis na diplomski studij geodezije i geoinformatike
  Upute za pristupanje kvalifikacijskom ispitu za upis na diplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2012/13. zajedno s primjerima zadataka kakvi će se naći na kvalifikacijskom ispitu imaju svrhu pomoći kandidatima u pripremama za ispit.
 
Otvori file
24.07.2012.
SDI Days, 25-29 September 2012, Zagreb
  Od 25. do 29. rujna 2012. godine u Zagrebu će se održati Dani infrastrukture prostornih podataka (IPP) koji će obuhvatiti 2. regionalnu INSPIRE radionicu, 1. regionalni INSPIRATION forum i 4. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i 8. savjetovanje Kartografija i geoinformacije. Više informacija možete pronaći na stranicama organizatora http://nipp.kartografija.hr.
 
Otvori link
23.07.2012.
NATJEČAJ za iskaz interesa studenata/kandidata za upis u ak. god. 2012./2013 na poslijediplomski doktorski i specijalistički studij geodezije i geoinformatike
 
 
Otvori file
20.07.2012.
Produžetak prava polaganja ispita na sveučilišnom dodiplomskom studiju geodezije
  Fakultetsko vijeće je na 9. redovitoj sjednici održanoj 31. svibnja 2012.
godine, donijelo odluku o mogućnosti produženja prava polaganja ispita na sveučilišnom dodiplomskom studiju geodezije u ak. god. 2012./2013.

Produžetak prava polaganja ispita, svi koji na to imaju pravo, mogu ostvariti u Studentskoj referadi 17. do 19. rujna 2012. godine.
 
20.07.2012.
Rokovi u rujnu 2012. vezani uz upise
  • do 7. 9. 2012. - prijave za prijelaz na preddiplomski i diplomski studij
• 10-14. 9. 2012. - prijave na razredbeni postupak za upis na diplomski studij
• 12. 9. 2012. - objava rang lista prijelaznika
• 12-14. 9. 2012. - upis obveznih i izbornih predmeta za ak. god. 2012/13. na Studomatu
• 13. 9. 2012. - podnošenje žalbi na rang liste prijelaznika
• 14. 9. 2012. - objava konačnih rang lista prijelaznika
• 17. 9. 2012. - upis izbornih predmeta (ako se prvoizabrani predmeti ne izvode) na
studomatu
• 17. 9. 2012. - upis prijelaznika s drugih studija
• 17-19. 9. 2012. - produžetak prava polaganja ispita na dodiplomskom studiju
• 18. 9. 2012. - kvalifikacijski ispit i objava rezultata razredbenog postupka za upis na
diplomski studij u ak. god. 2012/13.
• 19. 9. 2012. - podnošenje žalbi na razredbeni postupak
• 20. 9. 2012. - objava konačne rang liste za upis na diplomski studij
• 21. 9. 2012. - upis na diplomski studij u ak. god. 2012/13.
 
20.07.2012.
Odluka o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata sa sveučilišnog dodiplomskog studija geodezije Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sveučilišni preddiplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2012./2013.
 
 
Otvori file
19.07.2012.
Odluka o prijelazu i uvjetima prijelaza studenata s drugih fakulteta na sveučilišni preddiplomski i diplomski studij geodezije i geoinformatike u ak. god. 2012./2013.
 
 
Otvori file
18.07.2012.

1 2 3 4 5 6 Sljedeća »»
 
Oblikovanje i izrada: Mateo Gašparović