Doc. dr. sc. Željko Hećimović

 

   e-mail: zeljko.hecimovic@geof.hr
   http://www.geof.hr/~zhecimovic


OSOBNO
Popis radova
Projekti
Životopis
Fotografije

NASTAVA

Globalna
geodezija
Opis predmeta
Predavanja
Vježbe
Satnica
Konzultacije
Seminari
Ispitni rokovi
Diplomski radovi
Primijenjena fizikalna geodezija
Opis predmeta
Predavanja
Vježbe
Satnica
Konzultacije
Ispitni rokovi
Diplomski radovi
OSTALO
Internet adresar
Akronimi i kratice
Rječnik
Geodetski servisi
NOVOSTI
Knjige i publikacije
CHAMP
GRACE
GOCE
Kružni laser
Atomski gravimetar
Kvantni gradiometar
EUVN and Earth gravity models


Svaka naša spoznaja počinje osjećajima.

Leonardo da Vinci

Ono što znamo kap je u oceanu neznanja.

Isaac Newton

Vjera u jedan vanjski svijet neovisan o svjesnom subjektu osnova je svih prirodnih znanosti.

Albert Einstein

Razumjeti znači promijeniti se.

Jean-Paul Sartre

Akronimi i kratice su sastavni dio znanstvene i stručne komunikacije. Ovaj popis je pokušaj doprinosa razvoju stručne geodetske terminologije u Hrvatskoj. Ovo je prvo, nadopunjeno izdanje popisa akronima i kratica.
(više...)


(Vrh)
Rječnik
Za rječnikom stručnih pojmova postoji velika potreba prilikom svakodnevnog stručnog i znanstvenog rada. Hrvatska geodetska terminologija je pod velikim utjecajem strane, uglavnom engleske stručne terminologije koja se zbog velike dinamike tehnološko-informacijskog razvoja brzo nadopunjuje. Ovo je radna verzija rječnika.
(više...)

(Vrh)
Geodetski servisi
Postoji više specijaliziranih servisa kojima institucije distribuiraju podatkovne proizvode i usluge. Među važnijim su: internacionalni GPS servis, servisi internacionalnog biroa za gravimetriju, internacionalni geoid servis, internacionalni servis za Zemljine plimne valove, internacionalni DORIS servis i dr.
(više...)

(Vrh)
::: NOVOSTI :::
Knjige i publikacije
Popis nekoliko knjiga čija tematika gravitira tematici kolegija Globalna geodezija i Primijenjena fizikalna geodezija:

- Awange, J. L., Grafarend, E. W. (2005): Solving Algebric Computational Problems in Geodesy and Geoinformatics. ISBN: 3-540-23425-X. Springer Verlag.
- Beutler, G. (2005): Methods of Celestial Mechanics. Part I: Physical, Mathematical, and Numerical Principles. ISBN: 3-540-40749-9. Springer Verlag.
- Beutler, G. (2005): Methods of Celestial Mechanics. Part II: Application to Planetary System, Geodynamics and Satellite Geodesy. ISBN: 3-540-40750-2. Springer Verlag.
- Beutler, G., Drinkwater, M. R., Rummel, R., van Steiger R. (eds.)(2003): Earth Gravity Field from Space - for Sensors to Earth Sciences. ISBN: 1-4020-1408-2. Springer Verlag.
- Freeden, W., Michel, V. (2004): Multiscale Potential Theory. ISBN: 0-8176-4105-X. Springer Verlag.

- Kramer, H. J.: Observation of the Earth and Its Environment. Springer Verlag, Berlin, New York 2002.
- Sanso, F. (ed.): Geodetic Theory Today. IAG Symposium No. 114. Springer Verlag, Berlin, New York 1994.
- Varger, F., I. Sourbes-Varger, R. Girardi: The Cambridge Encyclopedia of Space Missions. Applications and Exploration, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
- Sanso, F., R. Rummel: Geodetic Boundary Value Problems in View of the One Centimeter Geoid. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 1997.
(više...)

(Vrh)
CHAMP satelitska misija
Tri satelitske misije CHAMP, GRACE i buduća GOCE u velikoj mjeri određuju ciljeve istraživanja u geoznanostima u ovom desetljeću. Današnje metode modeliranja polja ubrzanja sile teže (geoida) su zasnovane na rješavanju problema graničnih vrijednosti primjenom Laplasove diferencijalne jednadžbe za potencijal privlačenja, a mjerenja definiraju rubne uvjete. Pri tome se polje ubrzanja sile teže tretira kao statičko polje. Podaci novih satelitskih misija će omogućiti modeliranje ne samo stanja polja ubrzanja sile teže već i vremenskih promjena polja.
Polje ubrzanja sile teže se mijenja zbog premještana masa u geosustavu. Glavni procesi u kojima dolazi do premještanja masa su hidrološka cirkulacija vode, gibanje magme, gibanje tektonskih ploča i dr. Vremenske promjene polja su vrlo male i vremenski promjenjivi dio signala polja ubrzanja sile teže iznosi samo oko 1% statičkog polja. Novim satelitskim misijama geodezija će dobiti nove spoznaje i standarde u domeni određivanja polja ubrzanja sile teže i oblika Zemlje kao funkcije vremena. U tablici 1 je dan pregled osnovnih karakteristika za sve tri satelitske misije

Tablica 1. Osnovni podaci o satelitskim misijama  

Misija

Lansiranje

Trajanje misije

Početna visina leta

Inklinacija putanje

Glavni instrumenti

Ciljevi istraživanja

CHAMP

15.7.2000.

5 godina

454 km

87,2°

GPS, akcelerometar, magnetometri

gravitacija, magnetometrija, atmosfera

GRACE

17.3.2002.

5 godina

485 km

89°

K-Band daljinomjer, GPS, akcelerometar

gravitacija

GOCE

2006.

2 godine

250 km

96,5°

GPS,
3-osni gradiometar

gravitacija

 


CHAMP misija će prikupljati mjerenja za modeliranje: polja ubrzanja sile teže, magnetskog polja i atmosfere. Glavni instrumenti CHAMP misije su:

 •  GPS prijemnik,
 •  Laserski retroreflektor,
 •  STAR akcelerometar,
 •  Fluxgate magnetometar,
 •  Overhauser magnetometar,
 •  Digitalni ionski driftmetar,
 •  Zvjezdani kompas.


 • CHAMP veličine za modeliranje polja ubrzanja sile teže su deformacije putanje CHAMP satelita. One se prvenstveno određuju primjenom GPS mjerenja, a akcelerometar služi za određivanje utjecaja poremećajnih, ne gravitacijskih sila na putanju.
  (više...)

  (Vrh)
  GRACE satelitska misija
  GRACE satelitska misija koristiti dva identična satelita u istoj putanji kao senzore za mjerenje poremećaja polja ubrzanja sile teže. Poremećaji putanje satelita su mjera anomalnosti polja ubrzanja sile teže. Poremećaji putanje se u GRACE misiji određuju na osnovu preciznog mjerenja udaljenosti između GRACE satelita, GPS mjerenja položaja GRACE satelita i mjerenja poremećajnih sila akcelerometrima.
  Zbog specifičnog dizajna GRACE misije, ona će davati mjerenja s detaljnijim signalom polja ubrzanja sile teže, u odnosu na CHAMP misiju gdje se mjeri samo radijalni poremećaj putanje. GRACE misija će omogućiti modeliranje vremenskih promjena polja ubrzanja sile teže. Na osnovu podataka GRACE misije dobivaju se vremenski utjecaj svih masa koje se gibaju (naročito hidrološke cirkulacije vode u geosustavu koja definira dominantni signal). Svaki od vremenskih procesa razmještanja masa (hidrološka cirkulacija, gibanje magme, tektonika ploča,...) se odvija u specifičnoj prostorno-vremenskoj skali što se koristi za razlučivanje signala pojedinih procesa.

  Na osnovu altimetrijskih podataka TOPEX/Poseidon misije od 12/1992 do 8/1999 utvrđeno je da je globalno povećanje nivoa oceana 3 mm/god. Međutim, na osnovu samo altimetrijskih mjerenja se ne može razlikovati koji iznos izdizanja nivoa oceana je prouzrokovan povećanjem volumena vode (zbog zagrijavanja), a koji dio je prouzrokovan povećanjem količine vode (povećanje masa zbog otapanja leda). GRACE će dati doprinos rješavanju ovog problema.
  (više...)

  (Vrh)
  GOCE satelitska misija
  GOCE je prva misija satelitske gradiometrije (Satellite Gravity Gradiometry, SGG). Promjene polja ubrzanja sile teže će se mjeriti troosnim gradiometrom. Prema zadnjim informacijama lansiranje GOCE satelita, koje je trebalo biti u listopadu 2005. godine, je prvo odgođeno za početak (veljaču) 2006, a zatim za još nekoliko mjeseci. Na osnovu GOCE mjerenja će se dobivati globalni geopotencijalni modeli razvijeni u sferne harmonike do reda i stupnja 200 i više.
  (više...)

  (Vrh)
  Kružni laser
  Kružni laser (eng. Ring Laser, nj. Laserkreisel) je instrument za praćenje promjena brzine rotacije Zemlje. Radi na principu žiroskopa koji je realiziran laserskom zrakom. Do sada su razvijene tri generacije kružnog lasera. Problem nepravilnosti u rotaciji Zemlje je problem koji se javlja u geodeziji prilikom realizacije referentnih okvira.
  (više...)

  (Vrh)
  Atomski gravimetar
  Atomski gravimetar koristi atom kao senzor za mjerenje ubrzanja sile teže. Atom ima masu, a na masu djeluje ubrzanje sile teže. Sličan princip koristi se kod apsolutnih gravimetara kod kojih se koristi prizmu u padu. Usporedba mjerenja atomskog gravimetra i apsolutnog gravimetra daje razliku od 7x10-9 g. Ovladavanje tehnologije za mjerenje ubrzanja sile teže na atomskom nivou će u sljedećim razdobljima obilježiti razvoj ovog područja.
  (više...)

  (Vrh)
  Kvantni gradiometar
  Kvantni gradiometar. Jet Propolsion Laboratory (JPL) i NASA rade na izradi instrumenta za mjerenje polja ubrzanja sile teže u području kvantne fizike. Kvantni gradiometar će omogućiti dobivanja detaljnih modela polja ubrzanja sile teže na osnovu satelitskih mjerenja.
  Ovo je sljedeća generacija tehnologije senzora koja će nakon satelitskih misija CHEMP, GEACE i GOCE definirati nove standarde modeliranja polja u brzanja sile teže.

  Pojavom kvantnog gradiometra bi se mogla dobiti mjerenja za čiju interpretaciju Newtonova mehanika neće biti dovoljno egzaktna već će se morati primjenjivati složenije teorije. U tom slučaju će doći do fundamentalnih promjena u rješavanju problema u geodeziji (kvantna geodezija).
  (više...)

  (Vrh)
   


    Ažurirano: 3. listopada 2004.