Prof. emer. dr. sc. Nedjeljko Frančula

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kačićeva 26
10000 Zagreb
tel.: 01 46 39 225
faks: 01 48 28 081
Poruke izvolite uputiti na adresu nfrancul@geof.hr

Nastava / Teaching (do / till 2005/2006)

Dodatni podaci / Additional data: Tko je tko u hrvatskoj znanosti

Posljednja promjena: veljača 2020. / Last updated: February 2020